W trackie gry wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + C, aby wyświetlić okno konsoli. 

Motherlode - dodatkowe 50 tys. Simoleonów

Katching - dodatkowy 1 tys. Simoleonów

unlockOutfits on / unlockOutfits off - odblokowuje stroje zawodów i usług (kod musi zostać wykonany zanim rozpoczniesz tworzenie sima w trybie Create-A-Sim)

freerealestate - możliwość darmowego kupowania domów w trybie edycji miasta (Edit Town)

resetSim [Imię] [Nazwisko] - przywrócenie statystyk sima do neutralnych i powrót do bezpiecznego miejsca (wpisujemy bez nawiasów kwadratowych i ze spacją)

resetlifetimehappiness - zresetowanie punktów szczęścia wszystkich simów w aktywnym domu

Delete object - usuwa dowolny obiekt

moveObjects on / moveObjects off - możesz poruszać dowolnymi obiektami w Sims 3 (w trybie Kupna/Budowy). Możesz usunąć obiekty, które wcześniej były nieusuwalne, ale uważaj - nie możesz ich przywrócić.

constrainFloorElevation true - możesz wprowadzać zmiany do obiektów, simów i struktur (aby wyłączyć zastąp wyraz true wyrazem false)

disableSnappingToSlotsOnAlt on - nowe obiekty nie muszą przylegać do siatki w grze, jeśli przytrzymasz klawisz Alt (aby wyłączyć zastąp wyraz on wyrazem off)

fadeObjects on / fadeObjects off - włącz lub wyłącz znikanie obiektów przy przybliżaniu kamery

hideHeadlineEffects on / off - pokazuje (on) lub usuwa (off) dymki z dialogami lub myślami simów nad ich głowami

jokePlease - wyświetla losowy dowcip na konsoli

displaylotpackagefilename on / off - włącza lub wyłącza podpowiedzi do gry

enablellamas on / enablellamas off - włącza lub wyłącza ikonki ostrzegawcze (tzw. "Llamas")

slowMotionViz [0-8] - zmniejsz prędkość animacji gry, wpisując liczbę bez nawiasów kwadratowych, gdzie "0" to standardowa prędkość animacji, a 8 najwolniejsza

fps on / fps off - wyświetla liczbę klatek na sekundę w prawym górnym rogu ekranu

fullscreen on / fullscreen off - włącza lub wyłącza grę na pełnym ekranie

quit - wychodzi z gry
testingCheatsenabled true po wpisaniu tego kodu uzyskamy więcej opcji przy jednocześnym wciśnięciu przycisku shift oraz kliknięciu na obiekt. Poniższe kody działają 
po wcześniejszym włączeniu tego kodu :

ageuptonpc - zmienia niemowlę w postać niezależną (NPC)

familyfunds "Nazwisko" [liczba] - dodatkowe Simoleony dla wskazanej w nazwisku rodziny, np. familyfunds "Kowalski" 10000

buydebug on / buydebug off - włącza lub wyłącza możliwość kupowania dodatkowych slotów na obiekty do budowy

speed [od 0 do 4] - ustaw prędkość gry, wpisując liczbę od 0 do 4, bez nawiasów kwadratowych

maptags on / maptags off - włącz lub wyłącz tagi na mapie

playsounds on / playsounds off - włącz lub wyłącz wszystkie dźwięki i muzykę w Simsach 3
recordvideo - nagrywaj obraz
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych